اقتصادی

سخنرانى معاون نخست وزير ارمنستان در همايش “جاده ابريشم”

 تيگران آوينيان معاون نخست وزير ارمنستان طى سفر به گرجستان در همايش “جاده ابريشم” شركت كرده است. به گزارش دفتر خبرى معاون نخست وزير، آقاى آوينان پس از نطق افتتاحيه نخست وزير گرجستان سخنرانى كرده است. وى طرح هاى ارمنستان براى رسيدن به بازارهاى جديد جهانى و لزوم مشاركت كشورهاى منطقه براى ايفاى نقش فعال در اقتصاد جهانى را ارائه داده است. آقاى آوينيان همچنين در باره برنامه هاى جديد بازسازى در نظام اقتصادى و ادارى ارمنستان و ورود به جهان ديجيتال را تشريح كرده است. معاون نخست وزير ارمنستان اعلام كرده است كه دولت متبوعش به تدريج براى ديجيتالى كردن فعاليت هاى وزارت خانه ها و سهولت كار مراجعه كنندگان فعاليت مى كند.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا