اقتصادی

شاخص سهولت فعاليت اقتصادى در ارمنستان ارتقاء يافته است

شاخص سهولت فعاليت اقتصادى در ارمنستان ارتقاء يافته است.به گزارش دفتر خبرى نمايندگى بانك جهانى در ايروان، طبق تحليل بانك جهانى تحت عنوان “كارآفرينى ٢٠٢٠” ارمنستان، شاخص سهولت فعاليت اقتصادى در كشورمان، در مقايسه با برآورد سال گذشته از ٧٣/٢ به ٧٤/٥ رسيده است. طبق اظهار “سيلوى بوسوتقو” رئيس نمايندگى بانك جهانى در ايروان، ارمنستان اكنون مقام چهل و هفتم در ميان يكصد و نود سوال شونده را دارد.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا