بین الملل

گشايش نمايندگى شركت فنآورى Salesforce در ارمنستان

 به گزارش وزارت فنآورى هاى برتر ارمنستان، زارع توتونجيان بنيانگذار شركت تكنولوژى هاى نوين اطلاعاتى اعلام كرده است نمايندگى شركت خود را در ارمنستان داير خواهد كرد. آقاى توتونجيان ٤٢ سال است كه شركت Systronics را در خارج بنيانگذارى كرده و حدود بيست سال است كه در ارمنستان نيز شعبه اى به اسم Systrotex داير كرده است. بعد از مذاكرات ميان هاكوب آرشاكيان وزير فنآورى هاى برتر ارمنستان با زارع توتونجيان، طرفين از گسترش تكنولوژى اطلاع رسانى در ارمنستان استقبال كرده اند. نمايندگى اين شركت در ارمنستان به كار مشاوره، تأمين برنامه هاى CRM يا مديريت ارتباط با مشترى، برنامه ريزى و اطلاع رسانى و فروش و نصب برنامه هاى فنآورى هاى جديد خواهد پرداخت .

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا