سیاسی

ارمنستان در زمينه مبارزه عليه فساد مالى به پيشرفت هاى چشمگيرى نائل شده است

نيكول پاشينيان نخست وزير ارمنستان طى مصاحبه با روزنامه Gulf News چاپ امارات متحده عربى، اعلام كرده است كه ارمنستان در زمينه مبارزه عليه ارتشاء و فساد مالى پيشرفت محسوس داشته است. به گزارش آرمن پرس نخست وزير اعلام كرده است كه كشور اكنون از لحاظ همكارى در زمينه تجارت و اقتصاد در وضعيت بهترى قرار دارد. انقلاب ارمنستان با خواست دموكراسى آغاز شد، صد در صد داخلى بوده و تبعات ژئوپوليتيك نداشته است. دموكراسى خواهى مردم وضعيت ارمنستان را در مجامع بين المللى تقويت كرده و سياست خارجى كشور را با ارزش ها و اصول جديد غنى كرده است. اكنون احترام به قانون و مبارزه عليه فساد مالى و ادارى سبب شده است تا شرايط مناسبى براى جذب سرمايه گذارى خارجى فراهم شود.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا