اقتصادی

بررسى بودجه سال آينده ارمنستان با حضور نخست وزير

مجلس ملى ارمنستان بررسى بودجه دولت براى سال ٢٠٢٠ ميلادى را آغاز كرده است. به گزارش آرمن پرس، “نيكول پاشينيان” نخست وزير كشورمان در اجلاس پارلمان حضور يافته و در باره لايحه بودجه سال آينده دولت سخنرانى كرده است. آقاى “پاشينيان” اعلام كرده است روند مثبت رشد اقتصادى در كشور مشهود بوده و پيش بينى ٤/٩ در صد رشد براى سال جارى ميلادى از حد نصاب عبور كرده است. نخست وزير تأكيد كرده است با بررسى شاخص هاى اقتصادى نه ماه اول سال مشاهده مى شود كه اقتصاد كشور از رشد بالايى برخوردار بوده است. البته دولت باز محافظه كارانه عمل كرده و براى امسال نيز شاخص هاى بالايى در نظر نگرفته است. بنا بر اظهار نخست وزير، تمامى سازمان هاى بين المللى در نظرات خود راجع به رشد اقتصادى ارمنستان تجديد نظر كرده و رقم پيش بينى هاى خود را افزايش داده اند. طى ده ماه سال جارى صنايع ٩/٧ در صد، ساختمان سازى ٤/٤ در صد، تجارت ٨/٨ در صدو خدمات ١٥/٥ در صد افزايش فعاليت و رشد نشان مى دهند. حقوق كارگران و كارمندان بطور متوسط ٥/٩ در صد افزايش يافته و صادرات نيز رونق ٧/٩ در صدى نشان مى دهد.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا