سیاسی

ملاقات وزير دفاع ارمنستان و سفير اتحاديه اروپا

داويت دونويان وزير دفاع ارمنستان و آندرا ويكتورينى نماينده جديد اتحاديه اروپا در ايروان با يكديگر ديدار و گفتگو كرده اند. به گزارش وزارت دفاع كشورمان در اين ملاقات مسايل امنيتى منطقه و گسترش همكارى دوجانبه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته است. در اين ديدار ادامه كمك اتحاديه اروپا به روند تثبيت نهادهاى دموكراتيك و بازسازى نظام ادارى در ارمنستان و همچنين همكارى دفاعى با اهميت توصيف شده است. در اين ديدار لزوم تأمين امنيت منطقه اى و حل بحران ها نيز مورد بحث قرار گرفته است.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا