اجتماعی

امضاى قرارداد همكارى ميان شركت هاى گسترش فنآورى نوين ميان ارمنستان و اتيوپى

خانم آماليا يقويان مدير برنامه هاى توسعه تجارى بنياد برنامه هاى فنآورى نوين اطلاعاتى ارمنستان به اتيوپى سفر كرده است. به گزارش دفتر خبرى اين بنياد، خانم يقويان با گيتاهون ميكوريان وزير تكنولوژى و نوآورى هاى اتيوپى ملاقات كرده و موافقت نامه همكارى امضا كرده است. شركت هاى ارمنستان همانند شهرك مهندسى كشورمان، مركز بزرگ شركت هاى فنآورى هاى اطلاع رسانى در Talented and Gifted Center اتيوپى تأسيس خواهند كرد. مقدمات اين همكارى در نمايشگاه سالانه صنايع فنآورى هاى نوين جهانى در ايروان فراهم گسته و اكنون ارمنستان در اتيوپى آزمايشگاه هاى علمى كامپيوترى، اكوسيستم هاى لازم و شرايط تبادل تجربيات ايجاد خواهد كرد.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا