Topسیاسیفرهنگ و علم

در 36مین همایش وزرای فرانکوفون که به ریاست وزیر امور خارجه کشورمان برگزار شد چهار قطعنامه تصویب شده اند

در روز های 30 الی 31 ماه اکتبر سال جاری در موناکو  36مین  همایش وزرای  فرانکوفون  به ریاست ظهراب مناتساکانیان وزیر امور خارجه کشورمان برگزار شد.

به گزارش وزارت امور خارجه کشورمان در این همایش وزرای امور خارجه و سران هیئت های کشور های عضو این سازمان بین المللی شرکت داشته اند.

طی این دیدار وزیر امور خارجه کشورمان جریان اجرای تعهدات که از سوی سران کشور ها و  دولت های عضو فرانکوفون بر عهده گرفته   اند و ابتکار های  ارمنستان  را ارایه کرده است.

در نتیجه همایش دو روزه از سوی شرکت کنندگان چهار قطعنامه در مورد اقیانوس ها ، نقش نوآوری  در روند  توسعه علم ،  آموزش و اقتصاد دیجیتال ، به مناسبت  30 مین سالگرد کنوانسیون دفاع از حقوق کودکان سازمان ملل متحد  و 50 مین سالگرد سازمان فرانکوفون تصویب شده اند.

در پایان این  همایش  در مراسم باشکوه وزیر امور خارجه کشورمان ریاست دوره ای  37مین  همایش وزرای فرانکوفن   تسلیم  تونس کرده است.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا