بین الملل

مخالفت بریتانیا با درخواست اسپانیا مبنی بر استرداد یکی از رهبران منطقه کاتالونیا

مقامات قضایی بریتانیا تصمیم گرفتند تا روند ِرسیدگی به درخواست اسپانیا مبنی بر بازداشت و استرداد یکی از رهبران منطقه کاتالونیا را به حال تعلیق درآورند.بریتانیا می گوید جرم تعریف شده از سوی دادگاه اسپانیایی با موضوع استرداد کلارا پونساتی «تناسب» ندارد. کلارا پونساتی، مقیم اسکاتلند است و مهم ترین اتهام او «کمک به برگزاری همه پرسی استقلال در منطقه کاتالونیا» است.یکی از مقامات وزارت کشور اسپانیا چهارشنبه به خبرنگاران گفت که دستگاه قضایی بریتانیا حکم بازداشت پونساتی را بدلیل «عدم تناسب» نخواهد داد. همزمان به گفته این مقام اسپانیایی بریتانیا هنوز هیچ تصمیمی دراین باره نگرفته است.در اسناد منشترشده وزارت کشور بریتانیا صریحا تاکید شده است که این کشور فعلا قصد بازداشت این زن را ندارد اما امکان بازگشایی پرونده کلارا پونساتی وجوددارد.سه شنبه دادگاه عالی اسپانیا حکم بازداشت کلارا پونساتی را صادرکرد. پونساتی مقیم اسکاتلند است که همچون کاتالونیا چالش استقلال از بریتانیا را در برابرخود می بیند.جرم اصلی این رهبر کاتالان ها اقدام در برگزاری شورش و بی نظمی و خصوصا «ایجاد فتنه» است. ۹ تن از رهبران منطقه کاتالونیا پیش تر به دلایل ارتکاب همین جرایم از سوی دادگاه عالی اسپانیا به سیزده سال زندان محکوم شدند. صدور احکام بلندمدت زندان منطقه کاتالونیا را به آشوب کشید.کوییم تورا، رهبر کنونی منطقه کاتالونیا در واکنش به پاسخ بریتانیا به دادگاه اسپانیا گفت: « حکم دادگاه مایه شرمساری بین المللی است و نشان از غیرمتناسب بودن قوانین اسپانیا دارد.»

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا