Topاجتماعیاقتصادی

در ایروان مجمع بین المللی ” آنتی کونترافاک ” کار خود را آغاز کرده است

به گزارش آرمن پرس در ایروان مجمع بین المللی  دو روزه ” آنتی کونترافاک ” با شرکت نمایندگان بخش خصوصی و دولتی کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی ارو آسیا کار خود را آغاز کرده است.  مجمع بین المللی ” آنتی کونترافاک ” عرصه ای برای برگزاری بحث و بررسی ها در چهارچوب اتحادیه اقتصادی ارو آسیا می باشد که طی آن مسائل مربوط به دفاع بازار ها از گردش غیر قانونی محصولات صنعتی مورد بحث و بررسی قرار می گیرند. در این مجمع نمایندگان ارگان های دولتی ، سازمان های خصوصی اجتماعی ، کارشناسان مختلف ، دانشمندان و  غیره شرکت می کنند. هدف از این مجمع ارایه و بحث و بررسی  پیشنهاد ها و موضعگیری ها در مورد جلوگیری از گردش غیر قانونی محصولات صنعتی ، بهبود مقررات گمرکی ، حمایت از حقوق مالکیت فکری  ، استانداردسازی محصولات صنعتی و کنترل کیفیت محصولات صنعتی می باشد.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا