اقتصادی

گزارش سازمان ملل در باره شرايط مناسب سرمايه گذارى در ارمنستان

به گزارش “صداى آمريكا” يازدهمين همايش “تجارت و توسعه سازمان ملل متحد” گزارش مثبتى در باره بررسى سياست و آينده سرمايه گذارى در ارمنستان منتشر كرده است. طبق اين گزارش كه دو روز پيش منتشر شده است بخش هايى از اقتصاد شامل فنآورى نوين اطلاع رسانى، گردشگرى، نساجى، شراب سازى، داروسازى و كشاورزى از جمله رشته هايى مى باشند كه سودآور بوده و در صورت مشاركت سرمايه گذارى خارجى، انقلاب اقتصادى در ارمنستان واقعأ بوقوع خواهد پيوست. سرمايه گذاران خارجى در اين صورت مى توانند ميلياردها دلار منفعت كسب كنند. طبق اين گزارش علوم عالى، خدمات مالى منطقه اى، بازسازى و خدمات رسانى فرودگاه ها، سلامت غذايى و لجستيك منطقه اى نيز از جمله رشته هايى مى باشند كه داراى آينده خوبى از نظر اقتصادى دارند.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا