اجتماعی

كشف و ضبط محموله هاى قاچاق مواد مخدر به ارمنستان ادامه دارد

كشف و ضبط محموله هاى قاچاق مواد مخدر به ارمنستان ادامه دارد. به گزارش اداره درآمدهاى دولتى كشور، مأمورين گمرك ارمنستان در گذرگاه مرزى آگاراك از يك مسافر ايرانى مواد مخدر با نام مت‌آمفتامین كشف و ضبط كرده اند. مسافر ايرانى اين مواد مخدره را در لوازم يدكى دستگاه تراش جاسازى كرده بود. طبق ماده ٢٦٧ قانون جزايى ارمنستان شهروند ايرانى بازداشت شده است. مأمورين بخش پست هوايى گمرك ارمنستان نيز هفته گذشته از يك شهروند ديگر ايران ٢٥٢٨ گرم ترياك كشف و ضبط كرده اند. اين فرد نيز ترياك را در لوازم يدكى فلزى جاسازى كرده و خواسته بود مواد مخدر را به كشور كانادا ارسال نمايد.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا