سیاسی

سخنرانى نخست وزير ارمنستان در انستیتوی میلان

“نیکول پاشينيان” نحست  وزیر ارمنستان  که  برای یک  سفر رسمی در ایتالیا به  سر می برد در انستیتوی علوم سیاسی بین المللی  میلان سخنرانی کرده است.  نخست وزیر کشورمان  در باره روابط با همسايگان، اوضاع قفقاز جنوبى، لزوم حل مسالمت آميز بحران قره باغ، رستاخيز ارامنه بعد از تحمل رنج و مشقات فراوان نسل كشى و ادامه سياست تشنج آفرينى تركيه در منطقه صحبت كرده است. آقای “پاشینیان” اعلام كرده است جهان طى سال گذشته نيز شاهد ناآرامى و عدم ثبات بوده و بعضى از مناطق جهان نيز متأثر از جوّ متشنج مناطق همسايه مى شوند. از چهار مرز زمينى ارمنستان دو مرز آن اكنون حدود سى سال است كه مسدود بوده و تركيه به عنوان يكى از همسايگان ارمنستان حاضر به برقرارى روابط سياسى با ارمنستان نبوده و از سياست هاى ضد ارمنستان و ضد قره باغ آذربايجان حمايت مى كند. “نيكول پاشينيان به سياست غير سازنده تركيه در منطقه اشاره و اعلام كرده است تركيه منشاء بى ثباتى و تشنج در منطقه مى باشد. دولت هاى قبلى ارمنستان سعى در عادى سازى روابط با تركيه نموده اند. امروزه بعد از ١٠٤ سال از وقوع نسل كشى ارامنه، سياست خصمانه تركيه در قبال ارمنستان ادامه دارد. تركيه راه هاى زمينى خود با ارمنستان را مسدود كرده ، سياست هاى آذربايجان عليه ارمنستان و قره باغ را تشويق كرده و سران حكومت باكو را مورد حمايت سياسى و نظامى قرار مى دهد و حتى نسل كشى ارامنه را نيز توجيه مى كند. آقاى پاشينيان طى اين سخنرانى پايبندى دولت و ملت ارمنستان، براى گسترش همكارى بين المللى و صلح و امنيت جهانى را مورد تأكيد قرار داده است. نخست وزير ارمنستان اعلام كرده است دولت متبوعش براى توسعه پايدار و دفاع از آزادى هاى فردى و اجتماعى آمادگى همكارى با نهادهاى بين المللى را دارد. ارمنستان متعهد به مذاكرات سازنده با تمامى شركاى بين المللى و كمك به پيشرفت و صلح جهانى مى باشد. چالش هاى پيش روى ملل تمام شمول بوده و با كمك يكديگر بايد حل و فصل شوند. آقاى پاشينيان اعلام كرده است، ارمنستان با سياست تشنج جدايى هاى كاذب و مرزهاى بسته مخالف بوده و ادامه مرزهاى بسته در قرن بيست و يكم و در منطقه قفقاز جنوبى را بى اساس مى داند. ارامنه به عنوان ملتى كه نژدكشى ديده اند، خواهان تفاهم ميان ملل منطقه و صلح پايدار هستند. سياست مبارزه تسليحاتى و رسيدن به برترى نظامى در منطقه قفقاز جنوبى آينده ندارد.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا