سیاسی

ديدار نخست وزیر ارمنستان با كارآفرينان ایتالیایی

“نیکول پاشینیان” نخست وزیر  ارمنستان در ادامه ديدار خود از ایتالیا با كارآفرينان اين كشور ديدار و گفتگو كرده است. به گزارش دفتر خبرى نخست وزیری، آقاى “پاشینیان” در ديدار با نمايندگان تجارى كشور ایتالیا ، موقعيت ويژه تجارى كشورمان را از لحاظ عضويت در اتحاديه اقتصادى يوروآسيا و همكارى با اتحاديه اروپا را براى حاضرين تشريح كرده است. وى اعلام كرده است كه شرايط سرمايه گذارى در ارمنستان بسيار راحت بوده و كليه امكانات رقابت سالم و تجارت آزاد مهيا مى باشد. به گزارش دفتر خبرى نخست وزیری، آقاى “پاشینیان” طى اين سفر با رییس سنای ایتالیا نیز دیدار و گفتگو کرده است. طرفين از گسترش روابط ميان دو كشور استقبال كرده و در باره برنامه جامع و همه جانبه همكارى اتحاديه اروپا با همسايگان شرقى تبادل نظر كرده اند. ایتالیا عضو اتحاديه اروپا بوده و در باره موافقت نامه همكارى اتحاديه اروپا با ارمنستان در چهارچوب برنامه جامع و همه جانبه با همسايگان شرقى نظر مثبت داده است.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا