Topسیاسی

نيكول پاشينيان نخست وزير ارمنستان در جلسه بررسى استراتژى امنيت ملى كشور سخنرانى كرده است

نيكول پاشينيان نخست وزير ارمنستان در جلسه بررسى استراتژى امنيت ملى كشور سخنرانى كرده است.

این مطلب را از نهاد نخست وزیری کشورمان اعلام کرده اند. طی این جلسه مسائل مربوط به استراتژی امنیت ملی  کشورمان از جمله روند تنظیم اسناد استراتژی ، سیستم  استراتژی فرعی  ، برقراری ارتباط هم آهنگ  شده    و برگزاری مانیتورینگ  مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند .

نخست وزیر کشورمان فعالیت دایمی میان وزارت ها و نهاد های علاقمند دولتی  هم آهنگ را مهم دانسته و دستور داده است تا روند تنظیم استراتژی  همیشه در مرکز  توجه قرار گرفته و طرح رتبه بندی استراتژی را ارایه شود.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا