اجتماعی

معاون دادستان کل ارمنستان هیئت بانک جهانی را به حضور پذیرفته است

“داوید ملکونیان” معاون دادستان کل ارمنستان هیئت بانک جهانی را به حضور پذیرفته است. حاضرین در این دیدار مسایل مربوط به مبارزه دولت ارمنستان علیه فساد و ارتشاء را مورد بحث و بررسی قرار داده اند. در این دیدار “داوید ملکونیان” تاکید کرده است که در ارمنستان اصلاحاتی در زمینه قضایی و مبارزه علیه رشوه خواری اجرا می شود.به گفته معاون دادستان کل ارمنستان هدف از این اصلاحات تامین سیستم قابل اعتماد قضایی برای شهروندان ارمنستان و سرمایه گذاران خارجی می باشد. معاون دادستان کل ارمنستان تاسیس دادگاه ضد رشوه خواری ، دادگستری الکترونیکی را نیز بسیار مهم دانسته است. هیئت بانک جهانی آمادگی برنامه توسعه بانک جهانی برای حمایت از روند اصلاحات در ارمنستان را مورد تایید قرار داده است.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا