اقتصادی

معاون نخست وزیر ارمنستان رییس جدید دفتر بانک توسعه آسیایی در ایروان را به حضور پذیرفت

“مهر گریگوریان” معاون نخست وزیر ارمنستان “پایولو سپانتیگاتی” رییس جدید دفتر بانک توسعه آسیایی در ایروان را به حضور پذیرفته است. دفتر خبری معاون نخست وزیری گزارش می دهد که در این دیدار “مهر گریگوریان” توسعه  همکاری با بانک  مذکور و اجرای برنامه های مشترک  جهت گسترش همکاری  بیشترمیان بخش های دولتی و خصوصی را بسیار مهم دانسته است. “پایولو سپانتیگاتی”برنامه استراتژیک پنج ساله هکاری با ارمنستان را که در ماه نوامبر سال جاری میلادی مورد تصویب قرار گرفته، معرفی کرده است.  طرفین در این دیدار اجرای برنامه های مشترک جهت توسعه سرمایه  انسانی و تجارت در ارمنستان را بسیار مهم دانسته اند.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا