سیاسی

نیروگاه اتمی ارمنستان می تواند تا سال ۲۰۳۶ فعالیت کند

نیروگاه اتمی ارمنستان می تواند تا سال ۲۰۳۶ فعالیت کند. این مطلب را سورن پاپیکیان وزیر مدیریت منطقه ای و زیرساخت های کشورمان ضمن بازدید از نیروگاه اتمی ارمنستان بیان کرده است. وی تاکید کرده است که در حال حاضر نیروگاه اتمی ارمنستان می تواند تا سال ۲۰۲۶ میلادی فعالیت کند ولی این نیروگاه دارای قدرت بالقوه فعالیت تا سال ۲۰۳۶ میلادی می باشد.به گفته آقای وزیر ارمنستان نه تنها از نظر انرژی باید خودکفا باشد  بلکه به صادرات انرژی ادامه دهد. در حال حاضر نیروگاه اتمی ارمنستان ۴۰ درصد انرژی را تامین می کند ولی در صورت استفاده از    تمامی  قدرت این نیروگاه  میزان   تامین انرژی می تواند به  ۵۰   درصد برسد.   

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا