اجتماعی

بررسى طرح هاى بازنگرى قانون جزايى ارمنستان

به گزارش آرمن پرس، روستام باداسيان وزير دادگسترى ارمنستان و خانم يكاترينا دورودنووا نماينده موقت اتحاديه اروپا در ارمنستان در سمينار بررسى بازنگرى قانون جزايى و قانون دادرسى كيفرى و نزديك ساختن آن به ارزش هاى اروپايى، سخنرانى كرده اند. شركت كنندگان در اين سمينار نظرات خود در باره لزوم بازنگرى قوانين كيفرى و قوانين دادرسى كيفرى را اعلام كرده اند.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا