فرهنگ و علم

ثبت الفبا و هنر خط‌نگاری ارمنی در لیست میراث فرهنگی ناملموس بشریت یونسکو

وزارت امور خارجه  ارمنستان خبر از ثبت الفبا و هنر خط‌نگاری ارمنی در لیست میراث فرهنگی ناملموس بشریت یونسکو داد.دیروز 11 دسامبر/20 آذر ماه، در خلال چهاردهمین اجلاس کنوانسیون بین دول صیانت از میراث فرهنگی ناملموس انسان‌های یونسکو که در “بوگوتا”، پایتخت کلمبیا برگزار می‌شد، با رای موافق کلیه حاضرین طرح ارائه شده از سوی نماینده ارمنستان در ارتباط با “الفبا، هنر خط‌نگاری ارمنی و مظاهر آن” مورد پذیرش قرار گرفته و در لیست میراث فرهنگی ناملموس انسان‌های یونسکو ثبت گردید.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا