Topاجتماعی

برای تقویت زمینه گردشگری در تمام استان های ارمنستان برنامه های مختلف اجرا خواهند شد

 به گزارش سایت رسمی مجلس ملی ارمنستان گروه کاری امور گردشگری به ریاست هریپسیمه گریگوریان عضو کمیسیون دایمی امور اقتصادی مجلس ملی کشورمان طرح ” استراتژیک تقویت گردشگری ارمنستان برای سال های 2020-2030 ” را مورد بحث و بررسی قرار داده است. قرار است که  این سند در ماه ژانویه سال آینده برای تصویب به دولت ارمنستان ارایه شود.

به گفته رییس کمیته گردشگری کشورمان  طرح  ” استراتژیک تقویت گردشگری ارمنستان برای سال های 2020-2030 ” برای 10 سال آینده و برنامه عملیات  برای 15 سال آینده تنظیم شده است.  بر اساس این طرح  برای تقویت زمینه گردشگری در تمام استان های   ارمنستان 20- 22 برنامه اجرا خواهند شد. کمیته گردشگری با سرمایه گذاران و   سازمان های علاقمند همکاری می کند و بهبود محیط اطراف مراکز توریستی و جاده های  در مرکز توجه خود قرار دارد .

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا