اقتصادی

اهداى وام بلاعوض براى امنيت جاده اى ارمنستان

نمايندگى اتحاديه اروپا و وزارت امور منطقه اى و زيرساخت هاى ارمنستان موافقت نامه دريافت و هزينه پنج ميليون و يكصد هزار يورو براى بهبود امنيت جاده اى امضا كردند. به گزارش اين وزارتخانه اين وام بلاعوض را بانك سرمايه گذارى اروپا در اختيار ارمنستان خواهد گذارد. قرار است اين وام براى بهبود امنيت جاده اى ارمنستان هزينه شود.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا