اقتصادی

اجراى برنامه هاى مشترك عمرانى با شركت جوامع و بخش خصوصى

سورن پاپيكيان وزير امور مناطق و زيرساخت هاى ارمنستان در ادامه مصاحبه سالانه خود نتايج همكارى با جوامع مختلف كشور و بخش خصوصى در زمينه عمران را تشريح كرده است. وى اعلام كرده است كه براى سال رو به اتمام ،٤٨٣ برنامه مشترك پيشنهاد شده دريافت شده و ٤٦٢ تاى آن اجرا شده است. دولت ده ميليارد درام به اين پروژه كمك كرده است. با اين بودجه تا كنون يكصد و دوازده كيلومتر جاده استانى، شهرستانى و روستايى ترميم شده است، چهل و شش برنامه آب شرب و فاضل آب نيز در سى و نه منطقه روستايى اجرا شده است.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا