اقتصادی

ارمنستان تبديل به پل ارتباطى حاملين انرژى ميان ايران و شمال خواهد شد

 سورن پاپيكيان وزير امور مناطق و زيرساخت هاى ارمنستان طى مصاحبه مطبوعاتى فعاليت هاى يك سال گذشته اين وزاتخانه را براى خبرنگاران تشريح كرده است. وى با اشاره به شبكه مشترك انرژى برق ميان كشورهاى ارمنستان، ايران و گرجستان اعلام كرده است كه خط انتقال برق فشار قوى ميان اين كشورها در حال احداث بوده و اين شبكه به ديگر كشورهاى عضو اتحاديه اقتصادى يوروآسيا وصل خواهد شد. به گفته آقاى وزير ارمنستان تبديل به كشور ترانزيت شده و بخش گرجستان اين شبكه با كمك بانك kfw آلمان احداث خواهد شد. احداث خط لوله انتقال برق فشار قوى با اعلام مناقصه انجام خواهد شد.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا