سیاسی

پيگيرى قوانين و پيش نويس قوانين قضايى از طريق فضاى مجازى

“تيگران آوینیان” معاون نخست وزير ارمنستان در اجلاس كميسيون “دادگسترى الكترونيك” حضور يافته است. به گزارش آرمن پرس سايت هاى اينترنتى arlis.am و e-draft در خدمت ارائه قوانين جديد و پيش نويس هاى مربوط به قوانين قضايى بوده و مردم مى توانند از اين طريق در بررسى همگانى شركت كنند.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا