اقتصادی

بررسى لزوم گسترش همسان استان هاى جمهوری ارمنستان

 “واچه دردريان” معاون وزير امور مناطق و زيرساخت هاى ارمنستان در نشست بررسى امكانات بالقوه مناطق كشور براى توسعه همسان حضور يافته است. به گزارش دفتر خبرى اين وزارتخانه، اين برنامه با همكارى نهادهاى بين المللى و مسئولين استانى انجام مى شود. اين برنامه براى سه سال تدوين شده و در فاز اول شامل استان هاى شمالى لورى، شيراك و تاووش خواهد شد.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا