اقتصادی

ديدار با كارآفرينان جوان ارامنه خارج

 هاكوب آرشاكيان وزير فنآورى نوين ارمنستان و زارع سينانيان كميسار عالى امور ارامنه خارج شش تن از برندگان مسابقه بهترين “استارت آپ” را بحضور پذيرفتند. به گزارش دفتر خبرى وزارت فنآورى نوين، آقاى آرشاكيان از استقبال جوانان ارمنى خارج از كشور از ابتكارات دولت ارمنستان، ابراز خرسندى نموده است. وى تأكيد كرده است كه برنامه هاى دولت براى تشويق جوانان با استعداد و داراى ابتكارات كارآفرينى در رشته فنآورى نوين ادامه خواهد يافت. اين جوانان با بازگشت خود هم اشتغال زايى كرده، ارزش افزوده توليد كرده و ديگران را نيز تشويق به بازگشت خواهند نمود. دولت به شش برنده امسال وام شروع پروژه خواهد داد.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا