اقتصادی

توسعه برنامه دريافت انرژى خورشيدى

 به گزارش دفتر خبرى معاون نخست وزير ارمنستان، تيگران آوينيان معاون نخست وزير اعلام كرده است هيئت دولت برنامه شركت “آرمنيا ماسدار” براى دريافت انرژى خورشيدى با حمايت دولت را تصويب كرده است. اين پانل هاى دريافت انرژى برق خورشيدى قادر خواهند بود طى سال هاى آينده تا چهارصد مگاوات انرژى برق توليد كنند. همچنين به گزارش آرمن پرس، تابستان گذشته بزرگترين نيروگاه انرژى خورشيدى ارمنستان بنام “آرسان” در شهر هرازدان افتتاح شد. سهامدار و مدير شركت “آرسان” اعلام كرده است كه سرمايه گذارى در اين زمينه ادامه خواهد يافت و سهم دريافت انرژى از نور خورشيد در كشور بايد افزايش يابد. با تقويت بخش انرژى خورشيدى در كشور، وابستگى به خارج كمتر شده و به حفظ محيط زيست كمك شايانى خواهد شد. نيروگاه انرژى خورشيدى “آرسان” قادر است ٣/٤ گيگا ولت انرژى در ساعت توليد كند و از توليد و نشر ١٥٠٠ تن گاز كربنيك به محيط اطراف جلوگيرى خواهد كرد.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا