Topاقتصادی

دولت می تواند فعالیت حاکم سیستم انرژی را تامین کند

روز گذشته به ریاست تیگران آوینیان معاون نخست وزیر کشورمان بحث و بررسی مربوط به امنیت انرژی جمهوری ارمنستان برگزار شد. به گزارش دفتر معاون نخست وزیر کشورمان در این جلسه آقای آوینیان تاکید کرده است که با توجه به چالش های احتمالی در منطقه ارزیابی ، تحلیل و درک تمام ریسک ها و خطرات که می توانند  به  سیستم انرژی ارمنستان تهدید کنند و  طریق های جلوگیری از این ریسک ها از اهمیت برخوردار هستند.

در این جلسه مسائل مربوط به   افزایش قابلیت اطمینان تأمین برق ،  تامین  زیرساختهای جدید ، تأمین شبکه برق پایدار  مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند.   وزارت مدیریت منطقه ای و زیرساخت ها و دیگر وزارت ها سناریوهای احتمالی تحولات و اقدامات دولت در صورت هر سناریوها  را ارایه کرده اند. در پایان این بحث و بررسی شرکت کنندگان تاکید کرده اند  با توجه به هر گونه  تحولات  ارمنستان می تواند فعالیت حاکم سیستم انرژی خود را تامین کند.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا