Topاقتصادی

بر اساس ارزیابی سازمان ملل متحد ارمنستان دارای محیط مناسبی برای سرمایهگذاری ها می باشد

رتبه بندی   در  مورد  ارمنستان که از سوی سازمان های معروف بین المللی Moody’s و Fitch  انتشار یافته اند نسبت به ارزیابی قبلی با یک امتیاز بالاتر است . این مطلب را تیگران خاچارتیان وزیر اقتصاد  کشورمان ضمن دیدار با خبرنگاران بیان کرده است. به گفته وی چنین ارزیابی نشان می دهد که ارمنستان از سوی سرمایه گذاران به عنوان کشوری که دارای شرایط مناسبی و   قابل اعتماد برای سرمایهگذاری می باشد دانسته می شود. آقای وزیر تاکید کرده است که از سوی یکی از  ساختارهای سازمان ملل متحد در مورد ارمنستان گزارشی تهیه شده است . در این گزارش تاکید می شود که ارمنستان دارای محیط  مناسبی برای سرمایهگذاری   و قانونی در مورد سرمایهگذاری های خارجی مطابق با استاندارد های بین المللی می باشد  . در ارمنستان چند زمینه ها از جمله فنآوری های اطلاعاتی ، گردشگری و صنعت سبک شرایط مناسبی برای سرمایهگذاری ها را تامین می کند.  

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا