اجتماعی

كشف و ضبط محموله هاى قاچاق مواد مخدر به ارمنستان ادامه دارد

 به گزارش اداره درآمدهاى دولتى كشور، مأمورين گمرك ارمنستان از يك مسافر ايرانى چهار کیلوگرم مواد مخدر افیونی كشف و ضبط كرده اند. مسافر ايرانى اين مواد مخدره را در لوازم خود جاسازى كرده بود. طبق ماده ٢٦٧ قانون جزايى ارمنستان شهروند ايرانى بازداشت شده است. اين فرد خواسته بود مواد مخدر را به كشور استرالیا ارسال نمايد.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا