بین الملل

پوتین به رأی گیری درباره اصلاحات در قانون اساسی روسیه فرا خواند

ولادیمیر پوتین ، رئیس جمهور روسیه در پیام سالانه خود به پارلمان فدرال کشور پیشنهاد کرد تعدادی از اصلاحات درقانون اساسی روسیه انجام شده و این اصلاحات به رای گیری در بین مردم گذاشته شود.به گزارش اسپوتنیک رهبر روسیه ضمن بیان این مطلب گفت در حال حاضر طوری که برخی سیاستمداران اعلام می کنند ، نیازی به تصویب قانون اساسی جدید نیست چون قانون اساسی فعلی که در سال 1993 به تصویب رسیده، هنوز کارآیی خود را از دست نداده است.پوتین اصلاحاتی را پیشنهاد كرد كه “مستقیماً اولویت قانون اساسی روسیه را (در فضای حقوقی این كشور)  تضمین كند”.رئیس جمهور روسیه همچنین گفت : “مطالبات  قوانین و معاهدات بین المللی و همچنین تصمیمات نهاد های بین المللی فقط  تا حدی می توانند در قلمرو روسیه عمل كنند كه موجب محدودیت در حقوق و آزادی های مرد و شهروند نشده و با قانون اساسی ما مغایرت نداشته باشند.”علاوه بر این ، رئیس جمهور از لزوم تحکیم جایگاه و نقش شورای دولتی در قانون اساسی  روسیه سخن گفت  که رهبران همه مناطق کشور در آن عضویت دارند.رئیس جمهور روسیه تأکید کرد: ” شورای دولتی سطح بالای کارایی خود را در طول زمان گذشته نشان داده است” .

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا