اجتماعی

گزارش وزارت دفاع ارمنستان

 وزارت دفاع ارمنستان گزارشى از فعاليت هاى خود طى سال گذشته ميلادى را به عموم ارائه كرده است. طبق اين گزارش وزارت دفاع طى اين مدت تسليحات نظامى جديد و مدرن خريدارى نموده است. خريد جنگنده چند منظوره سو ٣٠ اس ام و موشك هاى ضدهوايى “تور ام ٢ كا ام” جزء اين خريدها مى باشند. مانورهاى نظامى مختلف براى ارتقاء سطح آمادگى لشگرها انجام گرفته و بزرگترين مانور نظامى و بسيج همگانى در پائيز گذشته انجام گرفته است. مواضع ديده بانى و سنگرها به تجهيزات جديد مهندسى، آب و برق هميشگى و ايستگاه تقويت انرژى خورشيدى مجهز شده اند. تربيت كادرهاى ارتش و برنامه هاى آموزشى بهبود يافته و كلاس هاى ويژه چهار ماهه تحت عنوان امنيت رزمى كشور در دانشگاه ملى تحقيقات دفاعى ترتيب يافته است. حقوق ارتشيان افزايش يافته، همكارى هاى بين المللى ميان نيروهاى مسلح كشورها گسترش يافته و يگان هاى نيروهاى مسلح در مانورهاى سازمان دفاع ضدهوايى شركت كرده اند. با سازمان دفاعى ناتو و ايالات متحده آمريكا جلسات مشاوره اى و رايزنى رزمى سياسى انجام گرفته است. وزارت دفاع ارمنستان با همكاران روسى خود قرارداد توليد احتياجات رزمى تكنيكى امضا كرده است.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا