Topاقتصادی

وزارت مالی کشورمان از رشد اقتصادی طی 9 ماه سال 2019 خبر داد

در ماه های  ژانویه تا سپتامبر 2019  سطح فعالیت اقتصادی در ارمنستان افزایش یافت. این مطلب را آتم جانجوقازیان وزیر مالی کشورمان ضمن جلسه کمیسیون دایمی پارلمانی امور مالی و اعتباری و بودجه کشورمان اعلام کرده است. به گفته وی فعالیت اقتصادی در ارمنستان 7.1 درصد اعلام شده است که نسبت به سال 2018 میلادی با 0.8 درصد افزایش یافته است. در اولین نه ماه سال 2019 میلادی زمینه صنعت  با 9.7 درصد افزایش یافته است. رشد صنعت عمدتاً از رشد بخش پردازش محور بوده است.  زمینه  استخراج معدن نیز در رشد این بخش سهم مثبتی داشته است .

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا