اجتماعی

بخشى از پرونده ترور نخست وزير اسبق ارمنستان و همراهان بازگشايى خواهد شد

 دادستانى كل ارمنستان در پاسخ به درخواست خانم آناهيد بخشيان بيوه نايب رييس مجلس كشور اعلام كرده است كه بخشى از پرونده حادثه بيست و هفتم ماه اكتبر سال ١٩٩٩ ميلادى در صحن مجلس ملى ارمنستان بازگشايى خوهد شد. خانم بخشيان در نامه مورخ هجدهم ماه دسامبر سال ٢٠١٩ ميلادى از دادستانى كل كشور خواسته بود تا پرونده كشتار مجلس ملى كه طى آن وازگن سرگيسيان نخست وزير، كارن دميرجيان رييس مجلس ملى، يورى بخشيان معاون رياست مجلس و پنج نفر ديگر ترور شدند، بازگشايى شود. بررسى اين پرونده پنج سال طول كشيده و بانيان اين جنايت به حبس ابد محكوم شدند. اكنون دادستانى به جواب درخواست خانم بخشيان جواب مثبت داده و پرونده دوباره مفتوح گشت. بررسى اين پرونده به سرويس امنيت ملى احاله شده است. خانم بخشيان همچنين درخواست كرده بود بررسى پرونده به سرويس ويژه بازپرسى واگذار گردد. دادستانى اعلام كرده است كه بازپرسان اين اداره نيز در گروه بازپرسى سرويس امنيت ملى عضو بوده و لزومى به اين كار نمى باشد. در ثانى طبق قانون ارمنستان تغيير نهاد مسئول بررسى پرونده بر عهده قانون گذار مى باشد

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا