Topسیاسی

همه پرسی تغییرات در قانون اساسی در 5 آوریل برگزار خواهد شد

بعد از تصویب تصمیم در مورد برگزاری همه پرسی در مورد تغییرات در قانون اساسی از سوی مجلس ملی ارمنستان در روز 6 ماه فوریه و ارایه این تصمیم به رییس جمهوری از سوی مجلس ملی در روز 7 ماه جاری  بر اساس قانون اساسی وظایف رییس جمهوری ارمنستان با تعیین روز برگزاری همه پرسی محدود می شوند. به گزارش اداره روابط عمومی نهاد ریاست جمهوری کشورمان رییس جمهوری ارمنستان با توجه به  ماده 206 قانون اساسی حکمی در مورد برگزاری همه پرسی در مورد تغییرات در قانون اساسی در تاریخ 5 آوریل سال جاری میلادی را امضاء کرده است.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا