Topاجتماعی

تشدید مبارزه علیه رفتارهای ناشایست اجتماعی

مجلس ملی ارمنستان   قانون مبارزه علیه مفاسد اجتماعی و رفتارهای ناشایست خلاف عفت عمومی را تصویب کرد. طبق گزارش آرمن پرس با تغییر در قانون کیفری و قانون دادرسی کیفری ارمنستان از این پس گروه های بزه کار که در بازداشتگاه ها، ندامتگاه ها، پادگان ها، دوایر دولتی گروه های اخاذی و کسب درآمدهایی نامشروع تشکیل می دهند تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. برای این دسته از گروه ها و مخصوصا رهبران آنان که رفتارهای ناشایست اجتماعی ترویج می دهند جریمه های سنگین مالی و یا حبس در نظر گرفته شده است. بررسی پیش نویس این قانون در مجلس ملی با چالش های همراه بوده و فقط فراکسیون حزب حاکم به آن رای مثبت داد. دو حزب مخالف دولت که در پارلمان حضور دارند به این پیش نویس یکی رای ممتنع و دیگری رای مخالف داد.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا