اجتماعی

رئیس سازمان زندان‌های ارمنستان کاردار سفارت جمهوری اسلامی ایران در ایروان را به حضور پذیرفت

“آرتور گیونیان” رئیس سازمان زندان‌های جمهوری ارمنستان، روز گذشته “علی محمد  متقی” کاردار سفارت جمهوری اسلامی در ایروان را  به  حضور پذیرفته است. در نشست رئیس سازمان زندان‌های جمهوری ارمنستان با  کاردار سفارت جمهوری اسلامی در ایروان زمینه های همکاری میان سازمان زندان‌های جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان و رسیدگی به زندانیان ایرانی در این کشور مورد بررسی قرار گرفت.شایان ذکر است که در این دیدار  بهره‌گیری از تجربیات و نیز توجه و رسیدگی به زندانیان ایرانی در زندان‌های ارمنستان تاکید شد.همچنین آقای “آرتور گیونیان” رئیس سازمان زندان‌های جمهوری ارمنستان ضمن استقبال و اعلام آمادگی بر توسعه همکاری‌ها اعلام کرد:‌ دولت جدید و سازمان زندان‌های جمهوری ارمنستان همه تلاش خود را در توجه به زندانیان ایرانی و حفظ حقوق آنان به عمل خواهد آورد.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا