سیاسی

پيام قدردانى وزارت امور خارجه ارمنستان از مجلس سوريه

 به گزارش آرمن پرس، وزارت امور خارجه ارمنستان با انتشار بيانيه اى از موضع قاطع مجلس ملى جمهورى عربى سوريه در مورد محكوميت نسل كشى ارامنه توسط حكومت تركيه عثمانى قدردانى كرده است. در اين بيانيه آمده است։ شناسايى و محكوميت رسمى نسل كشى ارامنه توسط پارلمان آن كشور گواه ديگرى بر دوستى ديرينه ميان ملل ارمنى و سوريه اى است. اين محكوميت سند ديگرى در باره برقرارى عدالت تاريخى و جلوگيرى از تكرار چنين فجايعى مى باشد. ملل ارمنى و سورى فجايع مربوط به نسل كشى ارامنه را كه در سال ١٩١٥ ميلادى و در قلمرو حكومت تركيه عثمانى انجام گرفته است هيچگاه فراموش نخواهند كرد. كشور سوريه امروزى طى دوران نسل كشى ارامنه، جزئى از قلمرو حكومت عثمانى بوده و ارامنه نيازمند و زجر ديده در سوريه، سرپناه و كمك انسانى دريافت كردند. ارامنه اين خطه با نجات از مهلكه نژادكشى و با استفاده از استقبال گرم و انسان دوستانه اعراب سوريه، جامعه قوى خود را تشكيل داده و ارامنه متشكل سوريه، تبديل به يكى از جوامع قوى ارامنه خارج از كشور گشتند. دوستى ملل ارمنى و سورى الگو و زبانزد جهانيان بوده و امروز نيز طى دوران سخت كشور سوريه، ارامنه در كنار ملت زجرديده سوريه قرار دارند.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا