ایران

انتخاب نمايندگان ارامنه در مجلس شوراى اسلامى ايران

 آرمن پرس به نقل از رافى پيروميان رئيس ستاد انتخاباتى آرا شاهورديان نماينده انتخابى ارامنه از شمال ايران، جزييات اين انتخابات را منشتر كرده است. طبق اين گزارش چهار نفر از حوزه انتخابى تهران و دو نفر از حوزه انتخابى اصفهان و جنوب در اين انتخابات شركت كرده و آرا شاهورديان از شمال و روبرت بگلريان از جنوب با كسب اكثريت آرا انتخاب  شده اند. مجلس ايران داراى ٢٩٠ نماينده بوده و پنج نفر از نمايندگان از اقليت هاى مذهبى مسيحى، زرتشتى و كليمى مى باشند.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا