Topاجتماعی

گروه تنظیم کننده های امنیت هسته ای اروپا گزارشی را در مورد نیروگاه هسته ای منتشر کردند

گروه تنظیم کننده های امنیت هسته ای اروپا گزارش در مورد ” تجدید نظر  همکاری ” را منتشر کرده است. این گزارش بر اساس پروژه ملی عملیات ارمنستان به عنوان بخش روند ”  تست های استرس ” اتحادیه اروپا تهیه شده است. به گزارش آرمن پرس این مطلب را از هیئت اتحادیه اروپا در ارمنستان اعلام کرده اند.

” تجدید نظر همکاری ”  با چارچوب باز و همکاری و مطابق با شفافیت فنی ” تست های استرس ” اتحادیه اروپا اجرا شده است. ” تجدید نظر همکاری ”   از سوی 9 کارشناس اتحادیه اروپا اجرا شده است. تیم ” تجدید نظر همکاری ”   از سیاست کار مثبت ، باز و شفاف  کمیته دولتی تنظیم کننده هسته ای وابسته به دولت ارمنستان استقبال و ارزیابی می کند.

یاد آوری می کنیم که نیروگاه اتمی ارمنستان می تواند تا سال 2036 فعالیت کند. این مطلب را سورن پاپیکیان وزیر مدیریت منطقه ای و زیرساخت های کشورمان ضمن بازدید از نیروگاه اتمی ارمنستان بیان کرده است. وی تاکید کرده است که در حال حاضر نیروگاه اتمی ارمنستان می تواند تا سال 2026 میلادی فعالیت کند ولی این نیروگاه دارای قدرت بالقوه فعالیت تا سال 2036 میلادی می باشد.

 به گفته آقای وزیر ارمنستان نه تنها از نظر انرژی باید خودکفا باشد  بلکه به صادرات انرژی ادامه دهد. در حال حاضر نیروگاه اتمی ارمنستان 40 درصد انرژی را تامین می کند ولی در صورت استفاده از    تمامی  قدرت این نیروگاه  میزان   تامین انرژی می تواند به 50 درصد برسد.  

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا