ایران

تشدید کنترل در مرز ایران و ارمنستان: کلیه رانندگان و مسافران عبوری در گمرک مغری مورد تب سنجی قرار می‌گیرند

از ظهر روز گذشته  تعداد عبوری‌ها از مرز به صورت محسوسی کاهش یافته است. تا ساعت 17 و 30 دقیقه ظهر روز گذشته جمعاً چهل و پنج  دستگاه کامیون از مرز عبور کرده که کلیه رانندگان به دقت مورد معاینه قرار گرفته‌اند.همچنین ده  شهروند ارمنستان  وارد آن کشور شده‌اند که مورد تب سنجی قرار گرفته‌اند. بنا به اظهار مقامات پزشکی مستقر در گمرک مغری هیچ مورد مشکوکی ثبت نشده است.شایان  ذکر است طی روزهای گذشته روزانه 800 الی 1100 نفر از طریق مرز نوردور-مغری پس از معاینه وارد ارمنستان شده‌اند.  قابل ذکر است که هيئت دولت ارمنستان بر اساس ماده شانزده قانون مرز دولتى جمهورى ارمنستان، ارتباط هوايى و زمينى با جمهورى اسلامى ايران را براى مدت دو هفته مسدود کرد. اين ماده قانون مرز دولتى در باره مسدود سازى موقت ارتباط مرزى در صورت تهديد شيوع بيمارى هاى واگيردار مى باشد. طبق اين مصوبه ارتباط هوايى ميان ايران و ارمنستان متوقف شده و ورود اشخاص از منطقه مرز زمينى مغرى بطرف ارمنستان منع مى شود. اين محدوديت به ارتباط هوايى مربوط نبوده و پرواز هواپيما به سوى ايران و بالعكس در مقياس كمتر ادامه خواهد يافت. كار حمل و نقل كالا ميان دو كشور كمافى سابق ادامه يافته و كنترل بهداشتى رانندگان كاميون هاى حمل و نقل سختر خواهد شد. شهروندان جمهورى ارمنستان و جمهورى اسلامى ايران براى بازگشت به كشور خود آزاد مى باشند. طى اين دو هفته رايزنى هاى صميمانه با كشور دوست جمهورى اسلامى ايران ادامه يافته و آخرين اخبار مربوط به فعاليت هاى پيشگيرى از شيوع ويروس كرونا را دنبال خواهند كرد. اين تصميمات تا چند ساعت مورد تأييد هيئت دولت قرار گرفته و بصورت مصوبه منتشر خواهد شد. در حال حاضر در ارمنستان موردى از آلودگى به ويروس كرونا يافت نشده و اين اميدوارى وجود دارد كه وضعيت همچنان ثابت باقى خواهند ماند. ارمنستان تمامى امكانات لازم فنى و تخصصى براى تشخيص صحيح ويروس كرونا را دار د.  

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا