اجتماعی

پیام وزیر بهداشت ارمنستان

وزیر بهداشت ارمنستان طی پیامی اعلام کر: برای مقابله با ویروس کرونا از امروز کلیه کامیون‌های ایرانی که از گذرگاه مرزی مغری (مرز زمینی ارمنستان و ایران) عبور می‌کنند با مشایعت متخصصین و پلیس در محدوده جغرافیایی ارمنستان تردد خواهند داشت.   این رژیم شامل رانندگان ارمنستانی که از ایران باز می‌گردند نیز می‌شود و ایشان نیز در شهرهایی که در آن سکنی دارند تحت کنترل پزشکی خواهند بود”.

وی می‌افزاید: “صبح امروز   به دستور من معاون امور کنترل و پیشگیری از بیماریهای واگیردار جهت نظارت دقیق بر معاینه مسافران هنگام ورود به هواپیما و اطلاع رسانی به ما در این مورد و نیز اقداماتی که پس از ورود هواپیما به ایروان لازم به انجام خواهد بود، عازم تهران شده است.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا