Topاجتماعی

ماسک ضد گاز – جایگزینی برای ماسک

ماسک ضد گاز – جایگزینی برای ماسک . یک جوان ارمنی طریق خود   برای  محافظت از کرونا ویروس را پیدا کرده است. “ماسک” او کاملاً قابل اعتماد است. امروز  دریافت  ماسک های پزشکی در داروخانه های ایروان  مشکل شده است   که باعث   انتشار میم ها و شوخی ها در اینترنت شده است. هر شهروند جایگزین خود را برای ماسک ها ارائه می دهد  . یکی از آنها مطمئن ترین  طریقی  برای محافظت  از کرونا ویروس  را  پیدا کرده است. وی ماسک ضد گاز  را   پیشنهاد می کند.

   ويروس كرونا بيش از دو ماه است كه در جهان شيوع يافته و منشاء آن ايالت ووهان چين بوده است. دولت چين در روز سى و يكم ماه دسامبر سال گذشته وجود اين ويروس و شيوع آن در كشور چين را به اطلاع سازمان جهانى بهداشت رسانده است. اين ويروس “كوويد ٢٠١٩ covid” نام گرفته و بتدريج از چين به كشورهاى ديگر و از جمله ايران سرايت كرده است. ارمنستان از روز بيست و چهارم ماه فوريه سال جارى مرزهاى زمينى و هوايى خود با ايران را بسته و فقط تبادل كالا انجام مى گيرد. شهروندان دو كشور براى بازگشت به كشورهاى خود آزاد مى باشند.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا