بین الملل

غریب آبادی: ایران در حال جلوگیری از ایجاد یک بدعت غیر اصولی و خطرناک در آژانس است

“کاظم غریب آبادی” سفیر و نماینده دائم ایران  نزد سازمان های بین المللی در وین، در واکنش به گزارش آژانس در زمینه مسائل پادمانی در ایران اظهار داشت: متأسفانه یک بار دیگر،کشورهای ایالات متحده آمریکا و  اسراییل در تلاش هستند تا روابط و همکاری های فعال و سازنده میان آژانس و ایران را با اعمال فشار به آژانس برای خروج از وظایف اساسنامه ای خود، با اخلال مواجه نمایند.نماینده دائم ایران با اشاره به این که ایران در حال جلوگیری  از ایجاد یک بدعت غیر اصولی و خطرناک در آژانس بین المللی انرژی اتمی است که می خواهد به مطالب جعلی سرویس های جاسوسی اعتباربخشی نماید، افزود: طرح هرگونه درخواست روشنگری یا دسترسی تکمیلی از سوی آژانس مبتنی بر مطالب جعلی سرویس های جاسوسی از جمله  اسراییل نه تنها در مغایرت با اسناد تاسیسی آژانس و نظام راستی آزمایی قرار دارد، بلکه هیچ تعهدی را نیز برای ایران در جهت اجابت این درخواست ها ایجاد نمی کند.غریب آبادی تاکید کرد چنانچه کشورها در مقابل اینگونه توطئه ها اقدامات بنیادین صورت ندهند، حاکمیت ملی آنها مخدوش خواهد شد.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا