Topاجتماعیبین الملل

پیشاهنگان ارمنی از پارلمان سوریه به خاطر به رسمیت شناختن نسل کشی ارامنه تشکر کرده اند

در دمشق پیشاهنگان ارمنی با ابراز قدردانی از به رسمیت شناختن و محکومیت نسل کشی ارامنه  توسط پارلمان سوریه ، راهپیمایی را برپا کرده اند.  به گزارش آژانس  سانا    شرکت کنندگان این راهپیمایی     از نمایندگان پارلمان سوریه  تشکر کرده و  از چنین  قدم    آنها قدردانی کرده اند. آنها جلوی پارلمان سوریه با حموده صباغ رییس پارلمان ، گروهی از نمایندگان پارلمان از جمله نورا آریسیان نماینده ارمنی پارلمان سوریه دیدار کرده اند. رییس پارلمان سوریه از شرکت کنندگان این راهپیمایی استقبال کرده و از وفاداری ارامنه به سوریه قدردانی کرده است. وی   با اشاره به آن که    نسل کشی ارامنه از سوی پارلمان سوریه  با اتفاق    و نه  اکثریت ارا  مورد شناسایی قرار گرفته است تاکید کرده است که  هر کسی که نسل کشی ارامنه را نمی شناسد جزئی از این جنایت دانسته می شود.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا