Topفرهنگ و علم

پل مجازی میان ارمنستان و دره ولیی آمریکا

 دولت ارمنستان با همکاری انجمن کل خیریه ارامنه و دانشگاه درییپر آمریکا 45 کارآفرین استارت آپ به مرکز معروف صنایع کامپیوتری دره ولیی خواهد فرستاد.آنان در این مرکز نوآوری ها و علوم به تحقیق تکنولوژی های جدید خواهند پرداخت. به گزارش آرمن پرس جزئیات این طرح در اجلاس امروز دولت بررسی خواهد شد. در اجرای این برنامه ارامنه خارج نیز مشارکت داشته و کارآفرینان ارمنی در شهر سنت خوزه مستقر خواهند شد.هر گروه به مدت سه الی هفت هفته در این شهرک خواهند مانده و در دانشگاه درییپیر نیز  دوره خواهند دید. کارآفرینان پس از اتمام دوره نتایج کارهای علمی خود را در “درییپیر وینچور نت وورک” به نمایش در خواهند آورد.  “تیم درییپیر” بنیانگذار این نت وورک خود شخصا این امکانات را در اختیار استارت آپ های ارمنستان گذاشته است. رییس این دانشگاه روز سیزدهم ماه فوریه گذشته به ارمنستان سفر کرده و بر انتخاب استارت آپ ها نظارت کرده است.  از میان 109 داوطلب پنج نفر برای بورسیه دولت انتخاب شدند. دانشگاه درییپیر نیز بعنوان هدیه پنجاه در صد مخارج سه نفر دیگر را تقبل کرد. پنجاه در صد بقیه مخارج را نیز بنیاد خیریه “اقدام من” تقبل کرد. فعالیت های لجستیک این طرح را انجمن کل خیریه ارامنه در امریکا انجام خواهد داد. دولت ارمنستان 1/3 میلیارد دلار برای تحقق این امر طی دو سال آینده اختصاص داده است.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا