Topاجتماعی

درخواست بانک مرکزی ارمنستان برای پرهیز از نقدینگی

 به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک آرمنیا بانک مرکزی ارمنستان در راستای مبارزه علیه شیوع ویروس کرونا، شروع به جمع آوری اسکناس های قدیمی نموده است. بانک مرکزی همچنین از مردم خواسته است حتی المقدور از  کارکرد مالی نقدی پرهیز کرده و از خدمات شبکه غیرنقدی استفاده کنند.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا