اقتصادی

بررسى بازنگرى در اخذ عوارض دولتى از توليد كنندگان سيمان

آواگ آوانيسيان معاون وزير اقتصاد ارمنستان امروز در نشست كميسيون دايمى امور اقتصادى مجلس ملى كشور اعلام كرد كه اخذ عوارض دولتى براى توليد سيمان در داخل كشور تا پايان سال جارى ميلادى به ميزان ١٤٠٠٠ درام براى هر تن باقى خواهد ماند. وى اعلام كرد كه دولت تا دو ماه ديگر با توجه به اوضاع جهانى و بين المللى طرح جديدى براى اخذ عوارض دولتى به مجلس ارائه خواهد كرد. آقاى آوانيسيان اعلام كرد كه در حال حاضر واردات سيمان از ايران، توليد كنندگان داخلى را در وضعيت نابرابر قرار مى دهد، زيرا سيمان در ايران بسيار ارزان مى باشد. معاون وزير در جواب نمايندگان، دلايل ارزانى سيمان وارداتى از ايران را رمود اقتصادى در ايران، سقوط ارزش پول ملى آن كشور و تحريم هاى اقتصادى عليه ايران دانست. وى اعلام كرد كه در حال حاضر اخذ عوارض دولتى به سيمان وارداتى تعلق نمى گيرد. اين در حالى است كه قيمت تمام شده سيمان توليدى كارخانه آرارات تنى ٣٦٢٠٠ درام، سيمان توليدى كارخانه هرازدان تنى ٣٩٥٠٠ درام و سيمان وارداتى از ايران تنى ١٨٠٠٠ درام است و اين اختلاف قيمت، توليد كنندگان داخلى را در وضعيت نامتناسب قرار مى دهد.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا