Topسیاسی

اتحادیه اروپا به ارمنستان برای پیشگیری از ویروس کرونا کمک می کند

کمیسیون اروپا  در چارچوب اقدامات  جهانی برای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا به  کشورهای همکار شرقی از جمله به ارمنستان 140 میلیون یورو اختصاص خواهد داد. این مطلب را از دفتر اتحادیه اروپا در ارمنستان اعلام کرده اند.  

اولیور وارهلی کمیسر اتحادیه اروپا در امور همسایگی   و مذاکرات هم گرایی       تاکید کرده است که اتحادیه اروپا از  هیچ کوششی برای کاهش تاثیر ویروس کرونا بر زندگی مردم فروگذار نمی کند. این بودجه برای نیازهای فوری سیستمهای بهداشتی و نیاز های درازمدت موسسات کوچک و متوسط که بخش اصلی اقتصاد می باشند اختصاص خواهد شد.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا